Piispalan nuorisokeskus

Piispala on v. 1982 toimintansa aloittanut valtakunnallinen nuorisokeskus, joka sijaitsee Kivijärven rannalla, luonnonkauniissa pohjoisessa Keski-Suomessa. Piispala palvelee tänä päivänä monipuolisesti erityisesti liikunta- ja nuorisoryhmiä mutta meille ovat tervetulleita myös kaikki muut asiakasryhmät. Leirikoulut ovat keskeinen osa Piispalan toimintaa.
Piispala on yksi kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuorisokeskusten tehtävät

Valtakunnallisten nuorisokeskusten ensisijainen tehtävä on tukea kasvattajien ja kouluttajien työtä sekä palvella kansallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa. Tässä tehtävässään nuorisokeskukset tuottavat leirikoulujen, luonto- ja harrasteleirien, koulutusten, kokousten, perhe- ja virkistyslomien ja nuorisotapahtumien järjestämiseen liittyviä palveluita.

Tavoitteena on tarjota nuorille omakohtaisia onnistumisia ja yhteisöllisiä elämyksiä – hetkiä, jotka ohjaavat nuorten kasvamista mm. opetussuunnitelman ja nuorisokasvatuksen tavoitteita tukien.Keskukset tarjoavat lapsille, nuorille, nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille turvallisen toimintaympäristön. Nuorisokeskusten toimintaa säätelee Suomen nuorisolaki- ja asetus.

Piispalan toiminta-ajatus ja arvot

Piispalan toiminta-ajatuksena on palvella alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoi­mintaa sekä toimia monipuolisena vapaa-ajan ja koulutuksen keskuksena. Keskeisenä toiminnan muotona on leirikoulutoiminta.

Piispalan järjestämän leirikoulu toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat

  • toisten huo­mioi­minen,
  • terveellisten elämäntapojen noudattaminen,
  • ympäristövastuullisuus,
  • yhteistyötaitojen pa­rantaminen ja
  • itsensä kehittäminen.


Lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen lisäksi haluamme palvella kasvun paikka -ajatuksel­lamme myös aikuisryhmiä ja perheitä. Tarjoamme luovuutta kokouksiin, työssä jaksamiseen ja uu­den oppimiseen sekä hyviä hetkiä perheiden yhteiseen lomailuun.

Omistuspohja

Piispala on Kannonkosken kunnan omistama kunnallinen liikelaitos . Piispala omistaa Muoniossa sijaitsevan Muotkavaaran nuorisokeskuksen joka toimii opetusministeriön hyväksymänä Piispalan virallisena sivutoimipisteenä.

Piispalassa toteutuu vuosittain yli 70 000 kurssipäivää ja lähes 50 000 majoitusvuorokautta. Keskuksen liikevaihto on yli 3 miljoonaa euroa.